Sloupsko-Šošuvské jeskyně

Sloupsko-Šošuvské jeskyně

Na severním okraji Moravského krasu se nachází tyto největší zpřístupněné jeskyně v České republice. Najdete je u městečka Sloup, na jeho jižním okraji. Vchod určitě nepřehlédnete, kousek před ním stojí 19 m vysoký skalní masiv, který dal pravděpodobně jméno obci i Sloupskému potoku, který se u jeho paty ztrácí do podzemí. Sám se však přezdívá Hřebenáč a je velmi vyhledávaným cílem horolezců. Ti rádi využívají pro svůj sport celou skalní stěnu u vchodu do jeskyní. Sloupský potok má na svědomí vyhloubení zdejších jeskyní, které určitě stojí za prohlídku. Ve dvou patrech se tu střídají dómy, chodby a podzemní propasti, které svými rozměry berou dech. Charakteristická je tu velmi křehká a zajímavě barevná krápníková výzdoba, která se nachází převážně v Šošuvské části jeskyně.

Na výběr tu máte ze dvou prohlídkových okruhů. Krátký okruh o délce 890 m prochází jen Sloupskou částí jeskyně, Dlouhý okruh o délce 1760 m potom oběma částmi, Sloupskou i Šošuvskou. Oba okruhy končí v jeskyni Kůlna, která je známá hlavně díky nálezu pozůstatků lebky neandrtálce, staré 120 000 let. Dnes si zde můžete prohlédnout archeologickou expozici.

Prohlídková trasa začíná ve vstupním portále, chodbou se dostanete nejdříve do jeskyně Nicové, pojmenované podle nickamínkové výzdoby, poté do Eliščiny jeskyně. Ta se občas využívá pro pořádání koncertů komorní hudby, protože má vynikající akustiku. To vám průvodce předvede ukázkou reprodukované hudby. Z Eliščiny jeskyně budete pokračovat dále do Starých skal, nejrozsáhlejší části jeskyně. Gotickou chodbou projdete k 65 m hluboké Stupňovité propasti. Pak už se dostanete k jedné z nejmohutnějších jeskyních propastí v Česku, Nagelově propasti. Její hloubka činí 90 m, což není nejvíc, ovšem její půdorys dosahuje značných rozměrů. Odtud dalšími dvěma chodbami dojdete k místu, kde bylo prokopáno spojení mezi oběma částmi jeskyně a projdete do té Šošuvské. Ta sice nedosahuje takových rozměrů jako Sloupská, může se ale zase pyšnit velmi zachovalou a bohatou krápníkovou výzdobou. Tu budete jistě obdivovat v Brouškově pohádkové síni, kde se nachází nejznámější a velmi unikátní stalagmitový útvar Svícen. Pokračování trasy vede do Riegrovy síně a potom už jen pohled do 70-ti metrové Černé propasti a jste na konci.

Jeskyně jsou přístupné po celý rok, v zimním období ale jen Šošuvská část. V té Sloupské je totiž významné zimoviště netopýrů, kteří nesmí být rušeni.

Na výběr máte ještě ze dvou dalších možností prohlídek. Při Historické prohlídce jeskyně vás se vším zajímavým seznámí průvodci v dobových kostýmech a mluvit budou dobovým místním nářečím. Trasa Po stopách Nagela je potom určena spíše dobrodruhům, kterým nevadí, že se dost ušpiní od bláta. Některé úseky totiž budou muset prolézt po čtyřech nebo se dokonce proplazit a překonat je třeba také sestup po 12 m vysoké žebřině. Odměnou jim ovšem bude velmi zajímavá návštěva dna Nagelovy propasti.

 

Adresa
Sloup

Štítky