Zcela jiný svět - Ostrava - Dolní Vítkovice

Zcela jiný svět - Ostrava - Dolní Vítkovice

Zcela jiný svět - Ostrava - Dolní Vítkovice

Jezdila jsem tudy denně do práce. Bylo to ještě v éře, kdy sem mířila spousta lidí do Vítkovických železáren. Ostrava v té době vskutku moc pěkná nebyla a příliš mnoho lidí by tuto ocelářskou oblast moc pozitivně nepopsala. Dnes je tomu však jinak. Dříve rezavá, začmoudlá a polorozpadlá oblast se stala skvostem, a to nejen v rámci Ostravy, ale i republiky, Evropy.

 

Když se dnes řeknou Dolní Vítkovice, nabízí se vám celá řada prohlídek. Na výběr máte z prohlídky venkovního areálu železáren, včetně 65 metrů vysoké pece, prohlídky multifunkční auly Gong, v níž se konají různé kulturní akce, Galerie Plato anebo pro děti nejspíše nejvíce atraktivní - Malý a Velký svět techniky.

Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice je ohromný areál, jenž zahrnuje několik vysokých pecí, vysokopecní trubní trasy, důl Hlubina, Koksárenské baterie, energocentrum, Gong, vodojem, těžní věž a budovu, strojovnu těžních strojů, kompresovnu, staré a nové koupelny, Vítkovický zámek a trojhalí Karolina.

GONG

GONG je výsledkem věhlasného českého architekta Josefa Pleskota a jeho AP ateliéru. Vedle různých významných kulturních akcí se zde pravidelně konají i komentované prohlídky s průvodcem.

Malý svět techniky U6

Malý svět techniky byl pro veřejnost otevřen v závěru roku 2012 a jde o interaktivní expozici, která se zábavnou formou snaží dětem a všem, kdo má zájem, přiblížit technické pokroky, které ovlivnily vědecko-technický vývoj u nás i ve světě. Naleznete tu hned několik expozic - Cesta do středu země, Tajemství ocelového města, Cesta kolem světa za 80 dní, Plán světa, Ze Země na Měsíc, Zmatek nad Zmatek a Plující město. Pro děti tu je celá řada doprovodných programů. Areál se zaměřuje na odhalení světa fyziky, chemie a biologie. Zabaví se tu nejen děti, ale i dospělí.

Velký svět techniky

V roce 2014 byl konečně otevřen i nový a mnohem větší areál - Velký svět techniky, který rovněž hravou formou představuje zajímavosti vědy a techniky. Na interaktivní hrátky má prostor 14 000 m2. Umístěny jsou tu 4 světy s trvalými expozicemi a jeden s dočasnou expozicí. Jedná se o Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Součástí je i 3D kino a Divadlo vědy.

Adresa
Ostrava

Štítky